Mooie nieuwe plek in een gezellig atelier voor dit paneel uit de serie 'Circle of Life'.


DISPOSABLE SOMA (2020)

#annekedejager

CIRCLE OF LIFE

Elke cel van je lichaam maakt deel uit van een continue keten van celdelingen die vier miljard jaar teruggaat, helemaal tot aan de tijd dat de eerste levende cellen ontstonden. Het lichaam is niets meer dan een overlevingscapsule voor de genen, waarna het wordt weggegooid: het principe van de disposable soma.

Every single cell of your body is part of a continuous chain of cell divisions that goes back four billion years, all the way up to the time when the first living cells came into existence. The body is nothing more than a survival capsule for the genes, after which it is thrown away: the principle of the disposable soma.